Privacy statement

1. Algemeen
Dit is het privacy beleid van Noxion B.V, inzake de webpagina noxion.com.

Dit privacy beleid heeft betrekking op de gegevensverwerking door Any Lamp B.V. door middel van het klantregistratiesysteem van de Mijn Noxion inlogomgeving van deze webpagina en de verwerking daarvan via onze webpagina noxion.com.

Dit privacy beleid is uitsluitend van toepassing op de diensten van Any Lamp B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat Any Lamp B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere webpagina’s, die via een link op onze webpagina bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze webpagina benaderen van webpagina’s van derden telkens het privacy beleid en disclaimer van die andere webpagina te raadplegen.

2. Bescherming en beveiliging gegevens

Any Lamp B.V. respecteert de privacy van al haar klanten en gebruikers van deze webpagina. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten.

Voor de doeleinden waarvoor Any Lamp B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan, en voor een efficiënte bedrijfsvoering centraal worden verwerkt door, ondernemingen die behoren tot de groep onderneming waartoe Any Lamp B.V. behoort. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij hierna anders vermeld.

Any Lamp B.V. maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

3. Doel
Any Lamp B.V. bewaart en gebruikt persoonsgegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Hieronder vindt u een samenvatting van deze doelen:
- De verkoop van goederen en alle (rechts)handelingen die hiermee verband houden
- product- en serviceaanbod afstemmen op de wensen en behoeften van de klanten van Any Lamp B.V.

4. Bezoekgegevens
Op deze webpagina worden algemene bezoekgegevens (cookies) bijgehouden. Hierbij worden onder andere het IP-adres van de computer, de aangeklikte informatie en het moment van inloggen geregistreerd. Any Lamp B.V. gebruikt deze gegevens alleen om de statistieken op de webpagina te bekijken en de webpagina te blijven aanpassen op de wensen van de webpaginabezoeker. Wij trachten deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

5. Google Analytics
Noxion maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in de vraag hoe men onze webpagina bereikt en hoe deze wordt gebruikt, om op basis van deze gegevens vervolgens de webpagina te optimaliseren. Daarnaast wordt specifieke informatie, zoals IP-adressen en browsergegevens, anoniem verzameld met Google Analytics en overgebracht naar Google. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

6. Adwords
Any Lamp B.V. maakt gebruik van Google Adwords remarketing services, om advertenties te laten
zien op websites van derden (inclusief Google) aan eerdere bezoekers van deze webpagina.

7. Solvabiliteitscontrole

Om een zo vlot mogelijke wijze van het leveren van onze producten te kunnen aanbieden, moeten wij u en ons tegen misbruik beschermen. Daarom sturen wij de voor deze solvabiliteitscontrole benodigde persoons gerelateerde gegevens, met inbegrip van uw adresgegevens, op naar Creditsafe Nederland B.V., te bereiken via:

Waldorpstraat 17
2521 CA ‘s-GravenhageBij de beoordeling van de solvabiliteit worden ook uw adresgegevens mede gebruikt. Tegen het doorgeven van uw gegevens aan Creditsafe Nederland B.V. kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen. Een mededeling in tekstuele vorm (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval alleen gebruik kunt maken van de voorafbetaling als betalingsoptie.

8. Inzage
U heeft volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op inzage in uw eigen gegevens. Dit is mogelijk via de Mijn Noxion inlogomgeving.

9. Wijzigingen
Attentie: u blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens. Dit betekent dat u eventuele wijzigingen (zoals verandering van adres of werkplek) zelf dient aan te passen. Any Lamp B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacybeleid voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 3 februari 2016.

10. Vragen
Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Any Lamp B.V. via: [email protected].

11. Toestemming
Door aanmelding via de gesloten Mijn Noxion inlogomgeving van deze webpagina, verklaart u zich akkoord met het bovenstaande.