Disclaimer

Any Lamp B.V. heeft deze webpagina - en daarbij mede inbegrepen de gesloten ‘Mijn Noxion inlogomgeving’- met de uiterste zorg samengesteld en laten ontwikkelen.

Deze webpagina, de algemene (leverings)voorwaarden van Any Lamp B.V. en overige informatie op deze webpagina, in welke vorm dan ook, is eigendom van Any Lamp B.V., tenzij anders is vermeld.

Any Lamp B.V. besteedt constant zorg en aandacht aan de juiste informatie en (prijs)gegevens op de webpagina. Bij de invoer van (prijs)gegevens of informatie door Any Lamp B.V. of door derden wordt grote zorgvuldigheid betracht. De informatie op deze webpagina wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Any Lamp B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Any Lamp B.V. aanvaardt echter op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in de gegevens of informatie op deze webpagina. Indien informatie of gegevens op deze webpagina door derden worden ingevoerd, is Any Lamp B.V. eveneens niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid of volledigheid van deze geplaatste informatie of gegevens. Any Lamp B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve gegevens of informatie op deze webpagina.

Aan alle informatie en prijseenheden die worden vermeld op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het is de gebruiker van deze webpagina niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Any Lamp B.V. informatie, diensten of producten van deze webpagina openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Verwezen wordt naar de algemene (leverings)voorwaarden van Any Lamp B.V., die van toepassing zijn op alle (rechts)handelingen en overeenkomsten verband houdende met of voortvloeiende uit deze webpagina.

In geval u problemen ondervindt op deze webpagina, vragen wij u ons daarvan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar [email protected] of gebruik te maken van het contactformulier. Wij proberen dan het probleem zo spoedig mogelijk voor u op te lossen.